Anulowanie faktury w Krajowym Systemie e-Faktur image

Wystawienie faktury jest czynnością dość łatwą. Jednak drobne błędy na fakturach zdarzają się stosunkowo często. Obecnie, jednym ze sposobów naprawy pomyłki, może być anulowanie błędnie wystawionego dokumentu sprzedaży. Jak będzie to wyglądało przy wystawianiu faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)?

Anulowanie dokumentu, nie zostało jednoznacznie zdefiniowane w przepisach. Na podstawie interpretacji podatkowych, można stwierdzić, że jest to rozwiązanie dopuszczalne, gdy faktura
  • nie została wprowadzona do obiegu 
  • dokumentuje czynność niedokonaną 
W praktyce tego rodzaju rozwiązanie możesz zastosować, gdy dokument nie został jeszcze wysłany, gdy kontrahent go nie odebrał, bądź przesłał go Tobie z powrotem. W efekcie faktura fizycznie nie trafiła do obiegu prawnego dokumentów. Błędny dokument należy wówczas  przekreślić i opisać jako anulowany, a numer faktury zablokować, aby nie był on wykorzystany ponownie. 
Podstawową zasadą w przypadku Krajowego Systemu e-Faktur jest to, że faktury przekazane do systemu, stają się częścią obiegu prawnego dokumentów. Tym samym, jeśli wystawiasz fakturę w swoim programie finansowo-księgowym, a następnie zlecasz jej wysyłkę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a system ją przyjmuje, to w pewien sposób jest ona „nietykalna”. W takim układzie możliwe jest jedynie skorygowanie błędnie wystawionego dokumentu. Liczba korekt do faktury sprzedaży jest nieograniczona.