FAktura Ustrukturyzowana image
Co to jest faktura Ustrukturyzowana?
Zgodnie z art. 2 pkt 32a) ustawy o VAT fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Jest to rodzaj faktury elektronicznej (e-faktury), która może być wystawiana wyłącznie przy pomocy KSeF.

Kiedy obowiazkowy KSeF?
Ministerstwo Finansów w grudniu br. rozpoczęło konsultacje publiczne tego projektu. To drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 2024 r.

Kto musi korzystać z KSeF?
KSeF obejmie wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, tzn. przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, przedsiębiorców zwolnionych z VAT, osoby zidentyfikowane w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, które posiadają polski identyfikator podatkowy NIP.

Czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe?
1 stycznia 2024 r. – obowiązkowe e-Faktury również dla podmiotów zagranicznych posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce – obowiązek wyłącznego korzystania z faktur w formie ustrukturyzowanej został nałożony na podatników mających siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności