NOWE ! Faktura Ustrukturyzowana

5 lutego br. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on możliwość wystawiania faktur elektronicznych w postaci ustrukturyzowanej jako trzecią dopuszczalną możliwość dokumentowania transakcji. Obok faktur papierowych i „tradycyjnych” faktur elektronicznych. Możliwość ich wystawiania i otrzymywania zapewnić ma Krajowy System e-Faktur (KSeF). 


Ustrukturyzowana faktura jest to faktura elektroniczna zawierająca określone przepisami informacje, formę i zapisana w odpowiednim formacie elektronicznym, np. xml, umożliwiającym automatyczne odczytywanie i przetwarzanie danych w niej zawartych. Stanowi ona plik danych z zawartymi informacjami, które winny znajdować się na każdej fakturze a więc datami sprzedaży i wystawienia, danymi kontrahentów, kwotami itd. Jednak zapisane są one nie w postaci obrazu a uniwersalnego języka znaczników xml, służących do przekazywania danych w ustrukturyzowany sposób. Identyczny format stosowany jest w plikach JPK_VAT składanych przez czynnych vatowców każdego miesiąca w urzędzie skarbowym. Dokument wystawiany w formacie xml jest dla człowieka nieczytelny natomiast jest on doskonale zrozumiały dla programów księgowych, dla których tego rodzaju forma faktury została stworzona.

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2021 r. W pierwszej fazie wdrażania nowego systemu dokumentowania transakcji stosowanie faktur ustrukturyzowanych ma być dobrowolne, natomiast od roku 2023 ma być to obowiązek. 

*więcej informacji w pytaniach i odpowiedziach

WAŻNE ! Leasing w Polskim Ładzie : zmiana przepisów po 31.12.2021Nowy Polski Ład niesie za sobą szereg zmian. Jedną z nich jest również ta w leasingach. Przedsiębiorcy często korzystają z nich. Jest to jedna z form finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej leasingowanym przedmiotem jest oczywiście samochód.

Jeżeli przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingów operacyjnych, ostatnią ratę wykupią do majątku prywatnego, to w dzisiejszym stanie prawnym mogą sprzedać wykupiony przedmiot po 6 miesiącach od miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie prawa do własności, mnie płacąc od tego podatku .
Ma to się zmienić już od 1 stycznia 2022 r. Wykupiony przedmiot będzie bowiem zawsze stanowił majątek firmy, a to spowoduje, że przedsiębiorcy, aby nie zapłacić podatku, będą musieli poczekać aż 6 lat (licząc 5 lat od następnego roku, po roku, w którym wykupią leasingowany sprzęt – np. pojazd). Stanie się ona po prostu majątkiem firmy, która wcześniej opłacała raty leasingu.

*więcej informacji w pytaniach i odpowiedziach


NOWE ! uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedstawione propozycje nowego Polskiego Ładu dają nowe uprawnienia organom kontroli skarbowej m.in. tymczasowe zajęcie ruchomości lub nabycie sprawdzające. Został na to przewidziany również specjalny budżet, na poczet prowadzonych kontroli. Czym może skończyć się dla podatnika taka kontrola i co będzie podczas niej sprawdzane?

Zajęcie ruchomościile potrwa i czy można się od niego odwołać.
Zgodnie z założeniami projektu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uzyskają nowe narzędzie, które ma pozwolić na zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnej.

Tymczasowe zajęcie ruchomości nie będzie mogło trwać dłużej niż 96 godzin od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza. Należy wskazać również, że w projekcie ustawy nie przewidziano żadnego środka zaskarżenia na tymczasowe zajęcie.

Nabycie sprawdzające – co grozi przedsiębiorcy, który popełni błąd
Kolejnym uprawnieniem przyznanym KAS będzie nabycie sprawdzającej.


Zwrot towaru zakupionego w ramach nabycia sprawdzającego
Towar lub usługa nabyta w toku nabycia sprawdzającego (w tym paragon fiskalny – jeśli taki został wydany) podlegać będą niezwłocznemu zwrotowi zgodnie z regułą obustronnego zwrotu towarów i uiszczenia przez sprawdzającego należnej ceny
. Funkcjonariusz nabywa przedmiot wyłącznie w celu weryfikacji procesu sprzedaży i jej ewidencjonowania, a przedmiot nie staje się jego własnością ani też urzędu.

*więcej informacji w pytaniach i odpowiedziach