O nas image
Witamy na naszej stronie internetowej. Biuro rachunkowe FISKUS rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku, obsługując księgowość 7 podmiotów gospodarczych. Nasze biuro księgowe mieściło się początkowo przy ul. Konopnickiej 24 w Bydgoszczy. Po roku przenieśliśmy siedzibę do obecnie zajmowanych lokali przy ul.Chodkiewicza 19 w tym samym mieście.

Posiadamy licencję Ministra Finansów nr 15747 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zapewniamy bezpieczeństwo naszych usług, dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej OC. Pracownicy biura księgowego posiadają kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podatkowej, niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Zatrudniamy osoby w różnym wieku, które reprezentują już trzy pokolenia pracowników.

Obecnie świadczymy swoje usługi księgowe dla około 100 podmiotów gospodarczych. Są to firmy reprezentujące różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym osoby fizyczne (spółki cywilne, spółki jawne) oraz osoby prawne (spółki z o.o., stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, koła łowieckie, stowarzyszenia). Tematyka prowadzonych działalności przez naszych klientów to handel (hurtowy i detaliczny, a także usługi:

  • transportowe krajowe i międzynarodowe,
  • rozwoju kultury, sportu i rekreacji,
  • pośrednictwa finansowego,
  • obrotu nieruchomościami oraz wierzytelnościami,
  • porad prawnych,
  • tłumaczeń,
  • usług medycznych,
  • ubezpieczeń,
  • budowlanych czy krawieckich.

Jesteśmy otwarci na firmy, które prowadzą swoją działalność bądź w kooperacji z partnerami unijnymi, bądź podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Mamy doświadczenie w tym zakresie, w szczególności z przedsiębiorstwami współpracującymi ze Szwecją, Włochami, Hiszpanią czy Anglią.

Firma, która zgłosi swój akces współpracy z naszym biurem rachunkowym, zawiera stosowną umowę o prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu, rachunkowych, a także innych ewidencji wymaganych przepisami prawa a dotyczących działalności gospodarczej.

Zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem ZUS, w tym prowadzeniem wyliczeń wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także rejestracją podatkową nowych pracowników w przedsiębiorstwie. Nasze biuro podatkowe doradza w gromadzeniu oraz koordynacji księgowości i obsługi kadrowo-płacowej firmy. Świadczymy usługi rachunkowe w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, dzięki którym łatwiej będzie koordynować obrotem towarów w przedsiębiorstwie, przepływem pieniędzy, a także rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Pomagamy naszym klientom rzetelnie rozliczać się z podatku VAT, poprawnie prowadzić rejestr kupna i sprzedaży towarów, a także składać roczne deklaracje podatkowe przedsiębiorstwa oraz pracowników firmy. Biuro rachunkowe FISKUS reprezentuje również klientów przed organami podatkowymi oraz prowadzi w ich imieniu korespondencję z instytucjami publicznymi.