KADRY i PŁACE

OBSŁUGA PŁACOWA

Biuro rachunkowe Fiskus w Bydgoszczy świadczy usługi w zakresie obsługi kadrowej Twoich pracowników. Współpracując z nami Ty jako właściciel i pracodawca możesz zapomnieć o problemach związanych z:

 • naliczanie wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, naliczanie zasiłków;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym i PFRON;
 • naliczanie wynagrodzeń cudzoziemcom w Polsce;
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom oddelegowanym;
 • obsługa umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich;
 • sporządzanie ustalonych raportów i sprawozdań;
 • prowadzenie korespondencji z urzędami;
 • naliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4);
 • wystawianie rocznych deklaracji podatkowych;
 • kontakt z ZUS i Urzędem Skarbowym;

Nasi kompetentni księgowi zajmą się wszystkimi sprawami w terminie przy zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przepisów RODO.

OBSŁUGA KADROWA

Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym Fiskus w Bydgoszczy Ty i Twoja firma otrzymujecie kompleksowe usługi kadrowe, w tym prowadzenie spraw kadrowych podległych pracowników na najwyższym poziomie w zamian zyskując bezpieczeństwo, bezcenny czas oraz pewność, że obsługa kadrowa i pełna administracja kadrowa będzie oddana w zaufane, kompetentne ręce specjalistów, którzy będą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. W ramach usługi „obsługa kadrowa” otrzymujecie następujące usługi:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych oraz kontraktów menedżerskich;
 • rejestracja ubezpieczonych w ZUS; Społecznych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;