KSIĘGOWOŚĆ

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

To zestawienie dokładnie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w Twojej firmie. Księgi handlowe przedstawiają jego sytuacje finansową w sposób przejrzysty co pozwala planować kolejne kroki w biznesie. Nasze biuro rachunkowe gwarantuje, że będą one prowadzone na bieżąco oraz terminowo tak, aby sprawozdania finansowe, wszelkie rozliczeń rachunkowo – księgowe oraz sporządzanie deklaracji przebiegało płynnie i bezbłędnie. Nasi księgowi zajmą się:

 • prowadzeniem wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych, w tym:
  • księgi główne – składają się z kont syntetycznych. Oznacza to, że każda operacja gospodarcza zostanie zaksięgowana na dwóch kontach równocześnie.
  • księgi pomocnicze tzw. konta analityczne – nasi księgowi rejestrują te same zdarzenia gospodarcze co w księdze głównej ale uzupełniając je o dodatkowe informacje.
  • ewidencja środków trwałych;
  • ewidencja wyposażenia;
  • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzaniem raportów (rocznych i miesięcznych), w tym doraźnych raportów zarządczych;;
 • rozliczaniem Twojej firmy z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • przygotowywanie raportów na potrzeby właścicieli oraz banków;
 • optymalizacja obiegu dokumentów księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów;
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont;
 • kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS);

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jest to ewidencja przedstawiająca osiągnięte w Twojej firmie (jeśli Twoja firma jest: jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną, jawną bądź partnerską) wszelkie przychody i poniesione koszty. Została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych, aby na jej podstawie ustalać podstawę opodatkowania. Na jej podstawie prowadzonej przez nasze biuro rachunkowe w łatwy sposób dokonasz oceny efektywności swojej działalności w określonym czasie. Będziesz mógł podsumować pracę wykonaną przez Ciebie w całym rok, a także zobrazuje słuszność funkcjonowania Twojej firmy na rynku.