KSIĘGOWOŚĆ

ROZLICZANIE OPŁAT PODATKOWYCH

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług księgowych proponujemy między innymi regularne rozliczanie opłat podatkowych, obejmujący podatek dochodowy od osób fizycznych. Do tego typu usług podchodzimy elastycznie i ich zakres ustalamy wspólnie z klientem, dzięki temu możemy zapewnić pełne zadowolenie odbiorcy. 

W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta proponujemy przede wszystkim przygotowywanie i składanie comiesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, sporządzanie różnego rodzaju deklaracji (dotyczących chociażby VAT), prowadzenie niezbędnych ewidencji oraz rejestrów czy reprezentacja klientów przed organami podatkowymi, takimi jak ZUS czy PFRON.

Dzięki naszym usługom księgowym klienci mogą zająć się promocją oraz rozwojem własnej firmy, bez konieczności przygotowywania i przesyłania czasochłonnej dokumentacji. 

Jednocześnie warto pamiętać, że dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami w danym roku podatkowym. Jednak od tej reguły istnieją również pewne wyjątki. Są to przede wszystkim przychody kwalifikowane do zwolnień przedmiotowych. Poza tym podatek od sprzedaży nieruchomości rozliczany jest oddzielnie. Zalicza się on do ryczałtu, a nie jako ogólny dochód.

Do obowiązków każdego podatnika VAT należy dokładna ewidencja od towaru i usług. Dla sporządzenia prawidłowej deklaracji potrzebna jest niewadliwa i rzetelnie przeprowadzana kontrola sprzedaży oraz mienia. Z reguły przyjmuje formę uproszczoną w postaci PKPiR (Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów) bądź pełną jako księgi rachunkowe. 


PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

To zestawienie dokładnie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w Twojej firmie. Księgi handlowe przedstawiają jego sytuacje finansową w sposób przejrzysty co pozwala planować kolejne kroki w biznesie. Nasze biuro rachunkowe gwarantuje, że będą one prowadzone na bieżąco oraz terminowo tak, aby sprawozdania finansowe, wszelkie rozliczeń rachunkowo – księgowe oraz sporządzanie deklaracji przebiegało płynnie i bezbłędnie. Nasi księgowi zajmą się:

 • prowadzeniem wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych, w tym:
  • księgi główne – składają się z kont syntetycznych. Oznacza to, że każda operacja gospodarcza zostanie zaksięgowana na dwóch kontach równocześnie.
  • księgi pomocnicze tzw. konta analityczne – nasi księgowi rejestrują te same zdarzenia gospodarcze co w księdze głównej ale uzupełniając je o dodatkowe informacje.
  • ewidencja środków trwałych;
  • ewidencja wyposażenia;
  • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzaniem raportów (rocznych i miesięcznych), w tym doraźnych raportów zarządczych;;
 • rozliczaniem Twojej firmy z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • przygotowywanie raportów na potrzeby właścicieli oraz banków;
 • optymalizacja obiegu dokumentów księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów;
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont;
 • kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS);

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jest to ewidencja przedstawiająca osiągnięte w Twojej firmie (jeśli Twoja firma jest: jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną, jawną bądź partnerską) wszelkie przychody i poniesione koszty. Została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych, aby na jej podstawie ustalać podstawę opodatkowania. Na jej podstawie prowadzonej przez nasze biuro rachunkowe w łatwy sposób dokonasz oceny efektywności swojej działalności w określonym czasie. Będziesz mógł podsumować pracę wykonaną przez Ciebie w całym rok, a także zobrazuje słuszność funkcjonowania Twojej firmy na rynku.

Osoby korzystające z naszych usług rachunkowych mogą liczyć na pełne wsparcie naszego biura w kwestii sporządzania niezbędnej dokumentacji. Służymy również fachową poradą w razie wątpliwości związanych z ewidencjonowaniem towarów oraz usług. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.